វិភាគទានរបស់លោក Jim Rohn

Jim Rohn
១៩៣០-២០០៩

បានបន្ថែមការជឿជាក់ថាអ្វីដែលសមាជិកអ្នកស្តាប់របស់គាត់នីមួ
យៗអាចសម្រេចបានជាងពួកគេជឿជាក់លើខ្លួនរបស់គេផ្ទាល់។ គាត់ត្
រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាទស្សនវីទូមួយនៃការលើកទឹកចិត្តនិងសហគ្រ
ិន។ សមត្ថភាពរបស់គាត់អាចជួយអោយប្រជាជនជីកជ្រៅខាងក្នុងខ្លួ
នរបស់ពួកគេ, អាចរកឃើញសក្តានុពលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមរយៈ
ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួននិងការដោះស្រាយភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេបា
នជួយដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអោយខិតជិតដល់ជំហា
ននៃក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ។

លោក ជីម បានបង្ហាញពីរបៀបទទួលបានសក្តានុពលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព
ួកគេនិងយកឈ្នះគំនិតអវិជ្ជមាននិងសកម្មភាពដែលផ្ទុកភាគច្រើនប
ំផុតនៃពួកយើងត្រលប់មកវិញ។ជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកមកសិក្
សាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមរយះឥរិយាបទរបស់មនុស្សនិងការលើកទឹកចិត
្តផ្ទាល់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវះ។លោក ជីម
មានវិធីបំបែកជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៅជាគំនិតនិងប្រយោគធម្ម
តាដោយផ្អែកលើការពិសោធពេលវេលា។ លោក ជីម ត្រូវបានគេស្គាល់ច្
រើនបំផុតចំពោះការបង្រៀនរបស់លោកទៅលើឧស្សាហកម្មការលក់ផ្ទាល់។

ក្នុងចំនោមទស្សនិកជនពេញនិយមបំផុតរបស់គាត់នោះគឺជាអ្នកចែកចា
យឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុន Herbalife។បន្ទាប់ពីបានជួបលោក Mark
Hughes ដែលជាស្ថាបនិករបស់ Herbalife នៅក្នុងដើមទសវត្សរ៍
១៩៨០នោះលោក ជីម បានចាប់ផ្តើមបង្រៀន,លើកទឹកចិត្តនិងជួយជ្រោ
មជ្រែងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៃសមាជិកនៅជុំ
វិញពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ជាមួយភាពស្លូតបូតរបស់គាត់ប៉ុន្ត
ែសំលេងដោយផ្ទាល់របស់លោកនិងឧទាហរណ៍សាមញ្ញដូចជាបួនរដូវ,
លោក ជីម បានបង្ហាញថាសមាជិកនៅជុំវិញពិភពលោកអំពីរបៀបដែល
ពួកគេអាចស្វែងរកភាពជោគជ័យនិងផ្លាស់ទីហួសពីដែនកំណត់របស់ពួក
គេដោយខ្លួនឯង- ដែនកំណត់អោយគេគោរព។គាត់ជាមនុស្សដ៏កម្រមួយក្
នុងចំណោមធនធានមនុស្សដែលបានដឹងពីរបៀបដើម្បីទាក់ទងមនុស្សនិង
សារះសំខាន់ជាច្រើន, ធ្វើអោយពួកគេសំលឹងមើលទៅខាងក្នុងដើម្បី
ស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរចម្លើយនៃជីវិត។

លោក ជីម បានជួយលើកទឹកចិត្តនិងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់ជំនាន់ន
ៃអ្នកហ្វឹកហាត់អភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជានាយកប្រតិបត្តិរា
ប់រយនាក់។ លើសពីវិសាលភាពអាជីពបួនទសវត្សកន្លងមកនេះគាត់បានន
ិយាយទៅកាន់អ្នកស្តាប់ជាង ៦០០០នាក់ និង និពន្ធសៀវភៅច្រើនជាង
២៥ក្បាល, ជាមួយសំលេងនិងកម្មវិធីវីដេអូផ្សេងទៀត។km-KH | 2019-07-22 16:18:09 | NAMP2HLASPX01