ស្ថាបនិករបស់យើង

“ការណែនាំអំពីតុល្យភាពអាហារបំប៉នដល់រាប់លាននាក់នៃ
មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាក្តីសុបិន្តមួយដែលបានក្លាយជាការពិតសំរាប់ខ្ញុំ”។

-Mark Hughes, ជាស្ថាបនិកនិងជាសមាជិកដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន​ Herbalife (១៩៥៦-២០០០)     


Mark Hughes បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅក្នុងឆ្នំា២០០០, ប៉ុន្តែទស្សនះវិស័យរបស់លោក ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្ស - បានជួយដល់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់ពួកគេ, នាំមកនូវសុខភាពល្អដល់ពួកគេហើយនិងស្វែងរកភាពរីកចំរើនហិរញ្ញវត្ថុ - នៅតែបន្តលូតលាស់។សព្វថ្ងៃនេះមានចំនួនប្រមាណ 2.3 លាននាក់ដែលជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife នៅក្នុងបណ្តា ៨០ប្រទេសដែលបានធ្វើឱ្យក្តីសុបិន្តនៃជីវិតមានសុខភាពល្អនិងឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេក្លាយមកជាការពិត។

 

"អ្នកមិនអាចបញ្ឈប់គំនិតដ៏ល្អពីការរង់ចំាទទួលយកនិងការរីករាលដាល" ។
ទស្សនះវិស័យ និងការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាគំនិតបំផុសរបស់លោក Mark Hughes
ក្នុងការចាប់ផ្តើមស្ថាបនាឱ្យមាន Herbalife នៅពេលដែលគាត់ជាបុរសវ័យក្មេងម្នាក់។
ក្នុងឆ្នាំ១៩៨០លោក Mark បានបើកដំណើរការ Herbalife
ដោយធ្វើការជាសមាជិកដំបូងគេលក់ផលិតផលអាហារបំប៉ន។

មានមនុស្សកាន់តែច្រើនទើ្បងៗបានព្យាយាមប្រើផលិតផលហើយបានទទួលបទពិសោធន៍ជាលទ្ធផលវិជ្ជមាន,
អាជីវកម្មបានពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ លោក Mark
បានអភិវឌ្ឍបណ្តាញនៃសមាជិកអ្នកណាដែលបានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់,
បានងប់ងល់អំពីផលិតផលនិង អំពីឱកាសអាជីវកម្មដ៏រំភើបនេះ។

"តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នក,
មនុស្សអាចរកឃើញពិភពថ្មីមួយនៃឱកាសនិងក្តីសង្ឃឹមជានិរន្តសំរាប់ថ្ងៃអនាគត។ "

និយាយជាមួយមនុស្សដែលធ្លាប់បានជួបលោក​ Mark
ហើយពួកគេនឹងប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបដែលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេដើម្បីឲ្យខ្លួនគេអោយឈានដល់កំរិតខ្ពស់ជាងនេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់និងវិជ្ជាជីវៈ។
លោកបានជម្រុញឱ្យមនុស្សមកពីគ្រប់វណ្ណះ មានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅតាមរយៈជំនឿរបស់គាត់,
ដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងខ្លួនពួកគេផ្ទាល់។ លោក Mark
ជឿថាមនុស្សម្នាក់ពិតជាអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាហើយភាពខុសគ្នានោះគឺជាពិភពនៃសុខភាពល្អ។​

"ខ្ញុំជឿជាក់នាពេលអនាគតនឹងទទួលបានភាពអស្ចារ្យហួសពីការប្រៀបធៀប "។
ជាកិត្តិយសការងាររបស់លោក Markដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទំងន់និងអាហារបំប៉ន,
ក្រុមហ៊ុនHerbalife បានជួយបង្កើតមន្ទីរពិសោធអាហារបំប៉ន Mark Hughes Cellular & Molecular
នៅ UCLA​ ក្នុងឆ្នាំ 2003 ដើម្បីជួនដល់ការស្រាវជ្រាវអាហារបំប៉ន។km-KH | 2019-07-21 18:09:56 | NAMP2HLASPX01