ការឧបត្ថម្ភ
អត្តពលិក និងក្រុមលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាង 150 ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកត្រូវផ្តល់កម្លាំងសម្រាប់​ការប្រកួតប្រជែងប្រសើរបំផុត​ដោយប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife។ គោលការណ៍នៃអាហារបំប៉នធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពប្រកបដោយ​សុខភាពល្អ និងការហាត់ប្រាណជា​ទៀងទាត់ គឺជាចំណុចស្នូលនៃទស្សនៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ហើយក្រុមហ៊ុន Herbalife មាន​មោទនភាពដែលគាំទ្រដល់ក្រុម និងអត្តពលិកទាំងនេះ ដោយអ្នកទាំងនោះបញ្ចេញកម្លាំងឆ្ពោះ​ទៅកាន់​គោលដៅរបស់ខ្លួន។
យើងបានឧបត្ថម្ភអត្តពលិក ក្រុម និងព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោក​នៅជុំវិញសកលលោក រួមទាំង MC Mary Kom, the LA Galaxy, Vietnam National Olympic Team ព្រមទាំងជើងឯកកីឡាជាង15ផ្សេងទៀត។

ស្វែងរកបន្ថែមអំពីការឧបត្ថម្ភកីឡារបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife តាមវែបសាយត៍ HerbalifeSports.com

គ្រីស្ទៀណូ ​រ៉ូំណាល់ដូ
Cristiano Ronaldo

កីឡាករបាល់ទាត់, ប្រទេសអេស្បាញ
ក្រុមហ៊ុនHerbalife គឺជាដៃគូរអ
ាហារបំប៉នពិភពលោករបស់ គ្រីស្ទៀណូ
​រ៉ូំណាល់ដូ។

«ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះកិត
្យានុភាពនៃអាហារបំប៉នដ៏ត្រឹមត្រ
ូវសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាបុគ្គល
ម្នាក់, មិនថាក្នុងការប្រកួតឬក្
រៅការប្រកួត។ "
គ្រីស្ទៀណូ
​រ៉ូំណាល់ដូស្វែងរកបន្ថែម

LA Galaxy
Herbalife កីឡា:, LA របស់ Galaxy

បាល់ទាត់ សហរដ្ឋអាមេរិក
បានអបអរសាទរក្រុម LA Galaxyដែលឧ
បត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Herbalife
ដែលជាអ្នកឈ្នះពាន់រង្វាន់MLS
Cupឆ្នាំ២០១១ ដែលជើងឯក MLS
ទីបីរបស់ខ្លួន។ស្វែងរកបន្ថែម

ក្រុម Vietnam National Olympic Team
Vietnam National Olympic Team

Herbalife គឺជាមោទនភាពសំរាប់ការ
ឧបត្ថម្ភអត្តពលិកប្រកួតកីឡាស៊ីហ
្គេម 2013 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
វិសាលភាព 29 វិញ្ញាសាផ្សេងគ្នាន
ិងពទ័្ធជុំវិញ 800 អត្តពលិក,
ក្រុមកីឡាករ SEA GAME ប្រទេសវៀត
ណាម ចង់អោយប្រទេសរបស់ពួកគេមានមោ
ទនភាពដោយសម្រេចបាននូវចំណាត់ថ្នា
ក់មេដាយកំពូលទាំងបីក្នុងការប្រកួត។km-KH | 2019-07-21 18:10:01 | NAMP2HLASPX01