ក្រុមហ៊ុន Herbalife មាននៅទូទាំងពិភពលោក
ក្រុមហ៊ុន Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) ជាក្រុមហ៊ុនអាហារបំប៉ុនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក​ដែលលក់ផលិតផល គ្រប់គ្រង​ទម្ងន់ អាហារបំប៉ន និងផលិតផលថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់របៀបរស់នៅប្រកប ដោយ​សុខភាពល្អ។ ផលិតផល Herbalife មានលក់នៅបណ្តាប្រទេសជាង 80 ​និងតាមរយៈបណ្តាញអ្នក ចែកចាយ​ឯករាជ្យ។

សូមចុច Click លើតំបន់ខាងក្រោមណាមួយដែលអ្នកចង់ដឹងសម្រាប់ជាព័ត៌មានបន្ថែម។Asia Pacific Europe Africa South America North America

ការិយាល័យទីស្នាក់ការកណ្តាលប្រតិបត្តិការ

ក្រុមហ៊ុន Herbalife International of America, Inc.
ទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុនមាននៅទូទាំងពិភពលោក
800 West Olympic Blvd, Suite 406
រដ្ឋ Los Angeles, CA 90015
ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

ទូរស័ព្ទ៖ 866-617-4744
ទូរសារ៖ 310-258-7019
ម៉ោងធ្វើការ៖ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 9:00 ព្រឹកដល់ 6:00 ល្ងាចkm-KH | 2019-07-22 15:37:41 | NAMP2HLASPX01